Poniedziałek 15 Lipca 2024
Henryka, Włodzimierza
Jesteś 7280 osobą na stronie
Klienci indywidualni   -   Kredyty   -   Kredyt mieszkaniowy   -  
Login:
Hasło:

Kredyt mieszkaniowy '' MÓJ DOM"

Duży zakres kredytowania m.in. zakup mieszkania, domu, działki, budowa lub wykończenie domu, generalny remont i modernizacja  itp.

 

KORZYŚCI:

  • Kredyt do 80% wartości nieruchomości
  • Oprocentowanie zmienne kredytu – WIBOR 3M kw. + marża 1,70 pp.
  • Oprocentowanie okresowo stałe - 5 letnia stała stopa bazowa* + marża 3,00pp.
  • Minimalna kwota kredytu – 10 000 PLN
  • Prowizja za przyjęcie do rozpatrzenia wniosku o kredyt – 0%
  • Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 1,50%
  • Okres  kredytowania -  do  30 lat
  • Karencja w spłacie do 24 miesięcy
  • Spłata kredytu w okresach miesięcznych

*Stawka bazowa średni WIBOR 1 M . Stawka obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca.

Dotyczy kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych.)

   Reprezentatywny przykład: 

Dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,937951%  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 190 000 PLN, okres kredytowania: 261 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 7,46% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M kw.: 5,76 %) i marży Banku w wysokości 1,70%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości). Równa rata miesięczna 1.473,72 PLN, łączna liczba rat: 261.  Całkowity koszt kredytu 197.696,60 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 194.627,60 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2.850,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 384.627,60PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M kw., co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

 

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój Dom” na 01.01.2024r.

 

 

Dla oprocentowania okresowo stałego:

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,691340 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 190 000 PLN, okres kredytowania: 261 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 8,83 % w skali roku, równa rata miesięczna: 1.640,10 PLN a następnie oprocentowanie zmienne 7,46 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M kw.: 5,76 %) i marży  w wysokości 1,70 % równa rata miesięczna: 1.500,41 PLN, łączna liczba rat: 261. Całkowity koszt kredytu 213.026,03 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 209.957,03 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2.850  PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  399.957,03 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M kw., która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego „Mój Dom” na 01.01.2024r.

Kursy walut

Dane z dnia: 2024-07-15
1 CHF4.3580w dół-0.0067
1 EUR4.2499w dół-0.0068
1 GBP5.0603w dół-0.0018
1 SEK0.3693w dół-0.0019
1 USD3.8960w dół-0.0139
-