Niedziela 21 Kwietnia 2024
Anzelma, Bartosza
Jesteś 7965 osobą na stronie
Klienci indywidualni   -   Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy POL-KONTO   -  
Login:
Hasło:
Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy POL-KONTO

Rachunek dedykowany jest do osób posiadających stałe wpływy lub dokonujących wpłat gotówkowych na rachunek:

 • otrzymujących stałe wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy - rachunek POL-Konto,
 • emeryci i renciści otrzymujący świadczenia - POL-Konto Senior,
 • studenci-  POL-Konto Student,
 • osoby małoletnie - POL-Konto Junior.

 POL-Konto służy ich posiadaczom do:

 • przechowywania środków pieniężnych,
 • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku,
 • korzystania z kart bankowych,
 • zaciągania kredytu odnawialnego (POL-Konto, POL-Konto Senior).

Wypłaty z POL-Konta mogą być dokonywane w formie:

gotówkowej:

 • przy użyciu karty bankowej,
 • na podstawie ustnej dyspozycji Posiadacza rachunku lub pełnomocnika w Oddziale Banku prowadzącym POL-Konto,

bezgotówkowej:

 • na podstawie polecenia przelewu,
 • na podstawie polecenia zapłaty,
 • poprzez dokonywanie transakcji zakupu towarów i usług realizowanych przy użyciu karty bankowej,
 • Posiadacz może korzystać z elektronicznych form dostępu do rachunku bankowego - Internet Banking, SMS Banking

Rachunek POL-Konto Senior

Rachunek POL-Konto Senior - adresowany  jest do osób fizycznych, które osiągnęły 55 rok życia oraz przedstawią zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalnych. Nie pobiera się opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku.

POL-Konto Junior

POL-Konto Junior to bezpłatny rachunek dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat

Przy pomocy POL-Konta Junior Twoje dziecko pozna podstawowe pojęcia związane z bankowością i nauczy się korzystać z usług i produktów bankowych.

Rachunek ten Bank otwiera i prowadzi wyłącznie dla posiadaczy POL-Konta lub rachunku bieżącego w Banku. Pełnomocnikiem POL-KOnta Junior jest osoba małoletnia w wieku od 13 do 18 lat, której posiadacz POL-Konta Junior udzielił pełnomocnictwa szczególnego do dysponowania środkami zgromadzonymi na POL-Konto Junior.

Zalety POL-Konta Junior:

 •  bezpieczne i wygodne konto na kieszonkowe i pierwsze zarobione pieniądze,
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł za wydanie karty VISA Junior
 • 0 zł za Internet Banking
 • tania usługa SMS Banking

Jak założyć POL-Konto Junior?

Ay założć konto, wystarczy aby rodzic lub opiekun posiadający konto w BS udał się wraz z dzieckiem do najbliższej placówki banku i podpisał umowę.

                                                                                                         Zapraszamy do najbliższej placówki Banku!

POL-Konto Student

POL-Konto Student otwierane jest i prowadzonewyłącznie dla osób mających pełna zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły studia przed ukończeniem 25 roku życia w:

 • szkołach wyższych
 • szkołach posiadających status wyższej uczelni
 • szkołach pomaturalnych i policealnych.

POL-Konto Student otwierane jest na czas trwania nauki.

Student lub uczeń występujący o otwarcie POL-Konta Student zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnego zaświadczenia z uczelni lub szkoły potwierdzającego, że jest studentem lub uczniem.

Korzyści dla posiadaczy POL-Konta Student:

 • założenie i prowadzenie rachunku-bez opłat
 • Karta Visa Student -bez opłat
 • dostęp do ponad 3500 bankomatów -bez prowizji
 • tania usługa Internet Banking

                                                                                                         Zapraszamy do najbliższej placówki Banku!

Kursy walut

Dane z dnia: 2024-04-21
1 CHF4.4787do góry0.0000
1 EUR4.3316do góry0.0000
1 GBP5.0615do góry0.0000
1 SEK0.3706do góry0.0000
1 USD4.0688do góry0.0000
-