Niedziela 21 Kwietnia 2024
Anzelma, Bartosza
Jesteś 980 osobą na stronie
Klienci indywidualni   -   Kredyty   -   Uniwersalny kredyt hipoteczny   -  
Login:
Hasło:

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel; nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków.

Korzyści:

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia i nie może przekroczyć -  60% wartości rynkowej  nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie  i własność Kredytobiorcy

·        Okres kredytowania od 1 roku do 15 lat

·        Oprocentowanie kredytu zmienne – WIBOR 3M (kw.) + marża 3 pp.

·        Oprocentowanie (okresowo-stałe) – 5-letnia stała stopa bazowa* + marża 3,00 pp.

·        Minimalna kwota kredytu – 10 000 PLN

·        Prowizja za przyjęcie do rozpatrzenia wniosku o kredyt i podjęcie decyzji o przyznaniu kredytu - 0 %

·        Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 2,5%

·        Karencja – do 6 miesięcy

·        Spłata kredytu w okresach miesięcznych

 

*stawka bazowa średni WIBOR 1M. Stawka obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca (dotyczy kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych)

 

Dla oprocentowania zmiennego: 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,403818 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 215 000 PLN, okres kredytowania: 258 miesięcy; wkład własny: 60% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 7,76 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M kw.: 5,76 %) i marży Banku w wysokości 2,00%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Równa rata miesięczna: 1.715,80 PLN, łączna liczba rat: 258.  Całkowity koszt kredytu 233.253,95 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 227.659,95 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca:  5 375,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 442.659,95 PLN.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego UKH na 01.01.2024r

 

 

Dla oprocentowania okresowo stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,001731 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 215 000 PLN, okres kredytowania: 258 miesięcy; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 8,83 % w skali roku, równa rata miesięczna: 1.863,08 PLN a następnie oprocentowanie zmienne 7,76 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M kw 5,76 %) i marży  w wysokości 2 % równa rata miesięczna: 1.740,59 PLN, łączna liczba rat: 258. Całkowity koszt kredytu 246.725,17 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 241.131,17 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5.375 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  456.131,17 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M kw., która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego UKH na 01.01.2024r.

 

Kursy walut

Dane z dnia: 2024-04-21
1 CHF4.4787do góry0.0000
1 EUR4.3316do góry0.0000
1 GBP5.0615do góry0.0000
1 SEK0.3706do góry0.0000
1 USD4.0688do góry0.0000
-